Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta

Starsza pielęgniarka lic. Anna Linkiewicz
tel; 943544620 wew.3216