Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Administracja

Główny Księgowy

mgr Karolina Dorociak
tel. 94 35 44 620 wew. 1220

Dział Obsługi Klienta

mgr Małgorzata Chir

tel. 94 3544620 wew. 1020
marketing@mswia.kolobrzeg.pl

Specjalista ds. Kadr

mgr Urszula Kuśmierkowska
tel. 94 3544620 wew. 1060

Sekretarka / Główny Specjalista ds. BHP

mgr Anetta Rabczewska
tel. 94 3544620 wew. 1030

Dział Administracyjno-Techniczny Kierownik

Waldemar Miszczyszyn
tel. 94 3544620 wew. 1500

Zamówienia / Przetargi

Regina Nowak
tel. 94 3544620 wew. 1400

Pielęgniarka – Planistka DUL

Joanna Olecka-Sudoł
tel. 94 3544620 wew. 5209

Dział Usprawniania Leczniczego - Kierownik

lic. Agnieszka Mazur-Paradowska

Przełożona Pielęgniarek Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów

lic. Wioletta Figura
tel. 94 3544620 wew. 1100

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Anna Linkiewicz

tel. 943544620 wew. 3316

alinkiewicz@mswia.kolobrzeg.pl

Dział Żywienia Kierownik

Krystyna Kwiatkowska
tel. 94 354460 wew. 1300

Dietetyczka

mgr Edyta Udycz
tel. 94 3544620 wew. 1310

Inspektor Ochrony Danych​

Piotr Mełnicki
tel. 94 3544620 wew. 1030
iod@mswia.kolobrzeg.pl