Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Administracja

Główny Księgowy

mgr Karolina Dorociak
tel. 94 35 44 620 wew. 1220

Dział Obsługi Klienta - Kierownik

mgr Małgorzata Chir

tel. 94 3544620 wew. 1020
marketing@mswia.kolobrzeg.pl

Starszy Specjalista ds. Kadr

mgr Urszula Kuśmierkowska
tel. 94 3544620 wew. 1060

Asystent Dyrektora/ Główny Specjalista ds. BHP

mgr Anetta Rabczewska
tel. 94 3544620 wew. 1010

Dział Administracyjno-Techniczny Kierownik

inż. Zdzisław Pióro
z.pioro@mswia.kolobrzeg.pl

Zamówienia / Przetargi

mgr Anna Stawska
tel. 94 3544620 wew. 4001

Pielęgniarka – Planistka DUL

Joanna Olecka-Sudoł
tel. 94 3544620 wew. 5209

Dział Usprawniania Leczniczego

p.o. Kierownika lic. Agnieszka Mazur-Paradowska

Przełożona Pielęgniarek Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów

mgr Wioletta Figura
tel. 94 3544620 wew. 1100

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

lic. Anna Linkiewicz

tel. 943544620 wew. 3316

alinkiewicz@mswia.kolobrzeg.pl

Dział Żywienia Kierownik

Kierownik Magdalena Jankowska

tel. 94 354460 wew. 1300

Dietetyczka

mgr Edyta Udycz
tel. 94 3544620 wew. 1310

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Iwona Pawlik

Inspektor ds. Administracyjno-Technicznych

Regina Nowak
tel. 94 3544620 wew. 1400

Inspektor Ochrony Danych​

Piotr Mełnicki
tel. 94 3544620 wew. 1030
iod@mswia.kolobrzeg.pl