Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny

Lekarz kierujący oddziałem:

Małgorzata Bieniek – dr n. med. w zakresie medycyny w specjalności choroby wewnętrzne; specjalista w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej; specjalista w zakresie diabetologii; specjalista w zakresie chorób wewnętrznych.

Lekarze:

Andrzej Żychliński – lek. med. specjalista w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej; pierwszy stopień specjalizacji w zakresie neurologii.
Hanna Matwiejszyn-Olejnik – lek. med. pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.
Mirosław Wiśniewski – lek. med. specjalista w zakresie chorób płuc; pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.
Maria Pietryk – lek. med. specjalista w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej; specjalista w zakresie reumatologii; pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.
Aldona Nowak – lek. med. specjalista w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej.
Maurycy Mroczka – lek. med. specjalista w zakresie chorób wewnętrznych.
Barbara Praska – lek. med. specjalizacja w zakresie medycyny rodzinnej.
Wojciech Gandecki – lek. med. pierwszy stopień specjalizacji w zakresie otolaryngologii.

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. Anna Studzińska
tel: 94 35 44 620 wew. 4810