Naszą misją Twój powrót do zdrowia

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Piotr Mełnicki
tel. 94 3544620 wew. 1030
iod@mswia.kolobrzeg.pl

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
z przetwarzaniem danych osobowych

Kampania edukacyjna „RODO dla pacjenta”