Naszą misją Twój powrót do zdrowia

W trosce o bezpieczeństwo

15 marca, 2024

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizował zadanie prewencyjne polegające na zakupie środków i sprzętu ochrony indywidualnej w celu zapobiegania lub zmniejszenia skutków wypadków ubezpieczonych pracowników i likwidacji istotnych zagrożeń w zakładzie pracy związanych z utratą życia i zdrowia.

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.