Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Turnusy Antystresowe 2023

17 marca, 2023

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu realizuje programy zdrowotne w formie turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Każdego roku realizacja turnusów antystresowych odbywa się na podstawie umowy dofinansowania pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu, określającej zakres zadań w ramach programu zdrowotnego oraz wysokość dofinansowania. 14-dniowe turnusy antystresowe obejmują zakwaterowanie z wyżywieniem, zabiegi rehabilitacyjne, opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz zajęcia psychoprofilaktyczne. W 2023 roku realizowanych będzie 5 turnusów, w których uczestniczyć będzie łącznie 50 funkcjonariuszy. Całkowity koszt zadania wynosi 175.000,00 zł z czego dotacja ze środków budżetu państwa wynosi 87.500,00 zł.

Kontakt w sprawie turnusów antystresowych: tel: 94 35 44 620 wew. 1020