Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Programy zdrowotne z formie turnusów antystresowych

26 sierpnia, 2022

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu realizuje programy zdrowotne w formie turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Każdego roku realizacja turnusów antystresowych odbywa się na podstawie umowy dofinansowania pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu, określającej zakres zadań w ramach programu zdrowotnego oraz wysokość dofinansowania. 14-dniowe turnusy antystresowe obejmują zakwaterowanie z wyżywieniem, zabiegi rehabilitacyjne, opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz zajęcia psychoprofilaktyczne. W 2022 roku realizowanych jest 5 turnusów, w których uczestniczy łącznie 50 funkcjonariuszy. Całkowity koszt zadania wynosi 146.370,00 zł z czego dotacja ze środków budżetu państwa wynosi 76.670,00 zł.

Kontakt w sprawie turnusów antystresowych: tel: 94 35 44 620 wew. 1020