Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Kryptonim „Zdrowie-22”

8 listopada, 2022

W SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu przeprowadzono ćwiczenie pod kryptonimem „Zdrowie-22”, mające na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych w dokumentacji dotyczącej militaryzacji jednostki. Przedsięwzięcie to stanowi praktyczny element systemu doskonalenia działań w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa oraz realizację obowiązku szkolenia rezerw osobowych na wypadek zagrożenia lub wojny. W szkoleniu wzięło udział 10 wojskowych, którzy zapoznali się z jednostką oraz przepisami określającymi jej funkcjonowanie.