Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Dla Was stajemy się bardziej dostępni.

30 grudnia, 2022

Dzięki środkom pozyskanym w ramach „Funduszu Dostępności” udało się nam zrealizować inwestycję polegającą na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Pochylnia dostępna jest nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, które poruszają się na wózku inwalidzkim, ale także dla osób, które przebywają do nas z dużymi bagażami 😊

Nasza pochylnia dzięki nakładkom z napisami Brajla dostępna jest również dla osób niewidomych.