SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu

Zmiana rozmiaru czcionki:
+100%-

Administracja

Główny Księgowy
mgr Karolina Dorociak
tel. 94 35 44 620 wew. 1220


Inspektor Ochrony Danych
Piotr Mełnicki
tel. 94 3544620 wew. 1030
iod@mswia.kolobrzeg.pl


Asystent Dyrektora – Specjalista ds. Kadr
mgr Urszula Kuśmierkowska
tel. 94 3544620 wew. 1060


Sekretarka – Główny Specjalista ds. BHP
mgr Anetta Rabczewska
tel. 94 3544620 wew. 1030


Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik
Waldemar Miszczyszyn
tel. 94 3544620 wew. 1500


Zamówienia/Przetargi
Regina Nowak
tel. 94 3544620 wew. 1400


Dział Usprawniania Leczniczego
Kierownik
lek. med. Maria Pietryk


Pielęgniarka – Planistka DUL
Joanna Olecka-Sudoł
tel. 94 3544620 wew. 5209


Przełożona Pielęgniarek
Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów
lic. Wioletta Figura
tel. 94 3544620 wew. 1100


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Urszula Magdzińska

tel. 943544620 wew. 3316

magdzinska@msw.kolobrzeg.pl


Dział Żywienia
Kierownik
Krystyna Kwiatkowska
tel. 94 354460 wew. 1300


Dietetyczka
mgr Edyta Udycz
tel. 94 3544620 wew. 1310