SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu

Zmiana rozmiaru czcionki:
+100%-

Administracja

Asystent Dyrektora – Specjalista ds Kadr
mgr Urszula Kuśmierkowska
tel. 94 3544620 wew. 1060


Sekretarka – Specjalista ds BHP
mgr Anetta Rabczewska
tel. 94 3544620 wew. 1030


Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik
Andrzej Gosek
tel. 94 3544620 wew. 1500


Zamówienia/Przetargi
Regina Nowak
tel. 94 3544620 wew. 1400


Dział Usprawniania Leczniczego
Kierownik
lek. med. Maria Pietryk


Pielęgniarka – Planistka DUL
Joanna Olecka-Sudoł
tel. 94 3544620 wew. 5209


Przełożona Pielęgniarek
Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów
Halina Góral
tel. 94 3544620 wew. 1100


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Urszula Magdzińska

tel. 943544620 wew. 3316

magdzinska@msw.kolobrzeg.pl


Dział Żywienia
Kierownik
Krystyna Kwiatkowska
tel. 94 354460 wew. 1300


Dietetyczka
mgr Edyta Udycz
tel. 94 3544620 wew. 1310