Naszą misją Twój powrót do zdrowia

Wytyczne epidemiologiczne

Ze względu na trwającą w pandemię Covid-19 w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu obowiązują ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia „Wytyczne dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii Covid-19 w Polsce”. Mają one na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pacjentów korzystających z leczenia uzdrowiskowego i pracowników zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz utrzymanie ciągłości pracy sanatoriów.
Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, niezależnie od formy oraz finansowania lub współfinansowania, jest:
  – certyfikat pełnego cyklu szczepienia przeciw Covid-19
  – lub negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed rozpoczęciem pobytu
  – lub udokumentowane przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie nie przekraczającym 180 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu.
 2. Do Sanatorium może zostać przyjęta wyłącznie zdrowa osoba, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Do Sanatorium nie może zostać przyjęta osoba objęta kwarantanną, izolacją lub przebywająca z osobą objętą izolacją domową (nie dotyczy osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców).
 4. Przed przyjęciem do Sanatorium pacjent wypełnia ankietę weryfikacji stanu zdrowotnego i epidemiologicznego.
 5. Na terenie Sanatorium obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną oraz zachowania dystansu społecznego, co najmniej 1,5m.
 6. Kuracjuszom udostępnione są płyny do dezynfekcji rąk, które znajdują się przy wejściu do Sanatorium, do jadalni oraz przy windach.
 7. W Sanatorium na bieżąco prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń i powierzchni wspólnych.
 8. Na terenie Sanatorium rozmieszczone są informacje i instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej.
 9. W windach obowiązuje limit osób: w małej windzie 2 osoby, w dużej windzie 4 osoby.
 10. Na zabiegi lecznicze należy przychodzić punktualnie aby uniknąć oczekiwania oraz aby nie powodować opóźnień i pozostawić czas niezbędny na dezynfekcję sprzętów.
 11. W przypadku pojawienia się dolegliwości sugerujących chorobę zakaźną należy pozostać w pokoju i powiadomić telefonicznie dyżurkę pielęgniarską lub recepcję.
 12. Pacjent, który ulegnie zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, co zostanie potwierdzone testem antygenowym lub RT-PCR i zostanie skierowany do odbycia izolacji lub skierowany do obycia kwarantanny powinien posiadać możliwość własnego (samodzielnego lub za pośrednictwem innych osób) transportu do wskazanego miejsca. Odpłatność za transport zorganizowany przez Sanatorium wynosi 5,00 zł brutto za kilometr.